“Είναι οκ να χαίρεσαι!”. Αυτό αποτελεί ένα αρκετά απλοϊκό statement, για το οποίο μάλλον εύκολα θα συμφωνούσαμε πως πρέπει να ισχύει. Αλλά αν κανείς σκεφτεί λίγο πιο προσεκτικά, δεν είναι ένας τρόπος σκέψης που διαφυλάσσουμε, αλλά ούτε που φροντίζουμε να αναπτύσσουμε ...

error: Content is protected !!