Τον τελευταίο χρόνο με βρίσκω όλο και περισσότερο να σκέφτομαι ακριβώς αυτό. Πως θα ήθελα ένα manual για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα etiquette και ένα savoir vivre. Που να τηρούνται όμως. Και μια κατεύθυνση, για να ξέρω το σωστό και ...

error: Content is protected !!